สัมมนาฟรี!! เสริมสร้างกลยุทธ์ & ลดความเสี่ยงในการขยายธุรกิจด้วยข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ( IP IDE CENTER) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการจัดโครงการอบรมสัมนาฟรีสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและสร้างนวัตกรรมด้วยสิทธิบัตร