5 สิ่งประดิษฐ์บนต้น "คริสต์มาส" ที่มีการจดสิทธิบัตรแล้ว

PCT คืออะไร? และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

PCT (Patent Cooperation Treaty) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศสมาชิก เพื่อให้สะดวก และลดภาระ.........

Case study นวัตกรรมพลังงานสีเขียว กระถางต้นไม้ชาร์จแบตเตอร์รี่ “Bioo”

ทีมนักออกแบบจากบริษัท Arkyne Technologies เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้ประดิษฐ์ "Bioo"  นวัตกรรมชิ้นแรกและชิ้นเดียวในโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติ

ชวนมารู้จักองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศ

องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองยื่นจดรับแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆ

5 เทคโนโลยีสำหรับ "สังคมผู้สูงอายุ"

หากมีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ ก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ จะเข้าสู่สังคมที่อุดมไปด้วยผู้สูงอายุ คำถามคือ “สังคมผู้สูงอายุ” ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับประเทศ และเราควรตั้งรับต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างไร?...

บทวิเคราะห์เทคโนโลยี "รถไฟความเร็วสูง"

ณ เวลานี้ถ้าพูดถึงรถไฟความเร็วสูง คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังเป็นกระแสอย่างกว้างขวาง แต่ผลสรุปจะเป็นอย่างไรนั้นไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงหรือไม่? เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปครับ...

ทำอย่างไร ? เมื่อเกิดการพิพาท ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา คืออะไร ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช และยังรวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สัญญาค่าตอบแทนการใช้ลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน การระงับข้อพิพาท ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ คู่พิพาทเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดยไม่นำคดีขึ้นสู่ศาล ในทางสากลเรียกกระบวนการนี้ว่า การระงับข้อพิพาททางเลือก  และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทเป็น 2 ประเภท คือ ...

ผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่าง ขอคุ้มครองหรือมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้าง

หลายท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือกำลังจะทำธุรกิจของตัวเอง โดยการสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองหรือสร้างความต้องการใหม่ให้กับตลาด หรือแม้กระทั่งนักวิจัย นักประดิษฐ์ต่างๆที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา หลายท่านคงอยากได้รับความคุ้มครองแต่ก็งงๆ ไม่รู้จะคุ้มครองอะไรดี ลิขสิทธิ์แบรนด์ สิทธิบัตรโลโก้ ลิขสิทธิ์งานประดิษฐ์ มันต่างกันยังไงนะ ความหลากหลายของทรัพย์สินทางปัญญาอาจทำให้หลายท่านนั้น มีอาการสับสน.....

เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร

การสืบค้นหาสิ่งประดิษฐ์ในฐานข้อมูลสิทธิบัตร เราสามารถเข้าถึงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว ทั้งนี้จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ทีได้รับการจดทะเบียนแล้ว หรือยังไม่ได้รับจดทะเบียนก็ตาม โดยท่านสามารถสืบค้นได้จากหลากหลายแหล่งสืบค้นด้วยกัน ซึ่งการสืบค้นนั้นก็จะมีเทคนิคในการสืบค้นเพื่อให้เจอกับงานประดิษฐ์ที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การสืบค้นอย่างง่าย, การสืบค้นจากหมายเลขสิทธิบัตร, การสืบค้นจากหมายเลข IPC/IDC หรือ การสืบค้นขั้นสูง ...
ผู้ยื่นขอรับจดสิทธิบัตร

รับจดสิทธิบัตร ให้คำปรึกษา ร่างคำขอและยื่นจดสิทธิบัตร โดยทีมงานมืออาชีพ

การยื่นจดสิทธิบัตร นับว่ามีความสำคัญมากในการปกป้องและคุ้มครองงานประดิษฐ์ที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นของเจ้าของ เป็นการยื่นขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีอำนาจกระทำกับสิ่งที่ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมานี้ ซึ่งการจะได้ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้น ต้องได้รับการจดทะเบียนเสียก่อน และเจ้าของต้องแสดงถึงรายละเอียดของงานประดิษฐ์แลกกับสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว...

ชาวไทยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญามากแค่ไหน !?

จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการแข่งขันทางการค้ากันโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมาก น่าจะถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการไทยควรจะใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น ลองมองในธุรกิจหรืองานของตัวเองดูนะครับ อาจมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของคุณและยังไม่ได้จดทะเบียน...

การสืบค้นสิทธิบัตร ในแต่ละประเทศ

หลายท่านอาจมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือความอยากรู้ที่ว่า งานของเราที่เราทำแบบนี้ ไปซ้ำหรือเหมือน ของใครหรือไม่? มีใครจดแบบนี้แล้วหรือยัง? จึงจะขอแนะนำทางเลือกหนึ่งในการค้นหา คือ ทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ซึ่งก็จะมีคำถามต่อมาที่ว่า...