เรื่อง

ร้องเพลงตัวเอง "ละเมิดลิขสิทธิ์" ยังไง?

เพลง "ก่อนตาย" เป็นเพลงของวง Big Ass เอง แล้วทำไมถึงถูกแจ้งความข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้? การร้องเพลงตัวเองเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ด้วยเหรอ? วันนี้ IDG จะมาอธิบายให้ฟังกันครับ...

ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน มีความผิด!

สัญลักษณ์ ® ที่ใช้ประกอบกับเครื่องหมายการค้าย่อมาจากคำว่า “Registered Trademark” แปลว่า “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในแบรนด์สินค้ามากขึ้น และเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ให้มีผู้ใดมาละเมิดเครื่องหมายการค้า

ทำอย่างไร ? เมื่อเกิดการพิพาท ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา คืออะไร ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช และยังรวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สัญญาค่าตอบแทนการใช้ลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน การระงับข้อพิพาท ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ คู่พิพาทเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดยไม่นำคดีขึ้นสู่ศาล ในทางสากลเรียกกระบวนการนี้ว่า การระงับข้อพิพาททางเลือก  และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทเป็น 2 ประเภท คือ ...

7-Eleven ฟ้อง ร้าน “ mom and pop” ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า

7-Eleven ร้องขอต่อศาลของให้เจ้าของร้านค้าดังกล่าว หยุดการใช้เครื่องหมายและชื่อ Super-7 และเรียกค่าเสียหายต่อเจ้าของร้านค้าเป็นเงิน 3 เท่าในเหตุที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า แข่งขันการค้าโดยไม่เป็นธรรม และทำให้ชื่อเสียงได้รับความเสียหาย และ เรียกค่าเสียหายเป็นเงินสามเท่า สำหรับ เงินได้ที่ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด เพราะเครื่องหมาย Super 7 พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความ และให้ร้านค้า ทำลาย เครื่องหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ป้าย แพคเกจจิ้ง ที่ห่อกระดาษ โฆษณาต่างที่มีคำว่า Super 7

Apple.Inc แพ้คดีเครื่องหมายการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญาของฟิลลิปปินส์ ( The Philippines’ Intellectual Property Office (IPO)) ยกฟ้องคดีที่ แอปเปิ้ล อิงค์ ยื่นฟ้องต่อ IPO ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของ บริษัท Solid broadband เจ้าของเครื่องหมาย my|phone

การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมอร์ซิส บี.วี. ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการด้านการ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา มีสำนักงานในประเทศต่างๆหลายแห่ง เช่น เนเธอร์แลนด์ และ สวิสเซอร์แลนด์ครับ ต่อมาได้มายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูป รูปตัวกระต่าย ข้อสังเกต: เมอร์ซิส บี.วี. ยื่นขอจดทะเบียนเพียงเครื่องหมายภาพ แต่ไม่มีเครื่องหมายคำ หรือ word mark ระบุไว้ด้วย มีเพียง...