เรื่อง

รวมภาพบรรยากาศคอร์ส Applying Patent Searching Technique

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 และอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา IDG Academy ได้จัดอบรม Public Course ให้แก่ผู้สนใจในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ” ณ IDG Academy สำนักงานใหญ่ IDG พระนั่งเกล้า ..

รวมภาพบรรยากาศคอร์ส Unlocking Successful Trademark Strategy

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา IDG Academy ได้ดำเนินการจัดอบรม Public Course ให้แก่ผู้สนใจในหัวข้อ “เทคนิคการเพิ่มมูลค่าเครื่องหมายการค้า สู่การเป็น Sustainable Living Brand” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ..

How To Design, Protect and Commercialize Your Food Innovation Globally?

โครงการอบรมเดียว..ที่ให้มากกว่าที่ปรึกษา! IP Integration โครงการอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

โปรพิเศษ! แบบเหมาๆ สำรองที่นั่ง 2 คอร์ส ลดสูงสุด 2,500฿

ครั้งแรกกับคอร์สอบรม Public ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดย IDG Academy หน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งด้านเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์ ตลอดจนการออกแบบนวัตกรรม ..

เทคนิคการเพิ่มมูลค่าเครื่องหมายการค้า สู่การเป็น Sustainable Living Brand

อบรม+ Workshop 1 วันเต็ม เสาร์ที่ 17 พ.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ..

การประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ

อบรม+ Workshop ต่อเนื่อง 2 วันเต็ม 24-25 พ.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ..
Tech-Insight #3 : Blockchain : Reinvent Service Delivery “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

Tech-Insight #3 : "Blockchain" Reinvent Service Delivery

สัมมนาฟรี! Tech-Insight #3 : "การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต" วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (ครึ่งวันเช้า) เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องสัมมนา Tippawan Ballroom โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ..
Unlocking Successful Trademark เทคนิคการเพิ่มมูลค่า “เครื่องหมายการค้า” สู่การเป็น Sustainable Living Brand

Unlocking Successful Trademark Strategy

หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มมูลค่า "เครื่องหมายการค้า" สู่การเป็น Sustainable Living Brand ระยะเวลาในการจัดอบรม 1 วันเต็ม ..

Applying Patent Searching technique in R&D Projects and Business

หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในองค์กร "การประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ" ด้วยฐานข้อมูลสิทธิบัตรฟรี (Free Database) ระยะเวลาอบรมทั้งโครงการ 2 วัน ..

Tech-Insight #2 : การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ งานสัมมนาที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ Robotics ห้ามพลาด!!

IP Integration โครงการอบรมยกระดับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

โครงการอบรมเดียว..ที่ให้มากกว่าที่ปรึกษา! IP Integration โครงการอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

Basics IP

Basics IP หลักสูตรอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์กร