OUR BLOG

เครื่องหมายการค้า

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

4 สัญญาณอันตรายเกี่ยวกับ “ชื่อแบรนด์” ที่คุณอาจไม่รู้ และการแก้ไขปัญหาด้วย EFFACT Checklist​

ยิ่งทำธุรกิจนานมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้นักธุรกิจอย่างเรารู้ว่า “Brand” นั้นมีความสำคัญมากเท่านั้น และความยั่งยืนของธุรกิจ บริษัท และองค์กร ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความเข็มแข็งของ Brand และ Intangible Assets

อ่านต่อ »
00

6 ข้อควรรู้ ก่อนจดเครื่องหมายการค้าในเมียนมา

ทำไมต้องไปลงทุนในเมียนมา? ทำไมต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเมียนมา? จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในเมียนมาอย่างไร? เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะมีอายุความคุ้มครองกี่ปี? การประกาศโฆษณาต้องทำอย่างไร? ทำไมต้องใช้บริการกับ IDG? ค้นหาคำตอบได้ที่นี่

อ่านต่อ »
สกสว 20มิ.ย 01

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 20 มิ.ย.62

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “พื้นฐานการตรวจสอบและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา”

อ่านต่อ »
สกสว 17 18มิ.ย 01 1

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 17-18 มิ.ย.62

ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “การสืบค้นและวิเคราะห์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือเชิงพาณิชย์”

อ่านต่อ »
สกสว 13 14มิ.ย 01 1

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 13-14 มิ.ย.62

ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สวสก.) ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “การสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการสืบค้นสิทธิบัตรขั้นสูง

อ่านต่อ »
สกสว 10 11มิ.ย 01 1

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ 1 วันที่10-11 มิ.ย.62

ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ์”

อ่านต่อ »
Trademark Hijacking in China เอส 01

TRADEMARK HIJACKING IN CHINA ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตในประเทศจีน

ปัจจุบัน Trademark Hijacking กลายเป็นปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการต่างชาติในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากที่สุดในโลกและพบปัญหา Trademark Hijacking มากที่สุดเช่นเดียวกัน สาเหตุมาจากอะไร? แล้วเราจะป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างไร? วันนี้ IDG มีคำตอบให้คุณครับ
อ่านต่อ »
Ads IPUP2019 01

เปิดรับสมัครแล้ว!! สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP#2 ระดับที่ 1

ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP ปีที่ 2 ระดับที่ 1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

อ่านต่อ »
Ads IPUP2019 01

เปิดรับสมัครแล้ว!! สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP#2 ระดับที่ 1

ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP ปีที่ 2 ระดับที่ 1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

อ่านต่อ »

เริ่มแล้ว!!! ก้าวเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัว…ทุกคนเตรียมป้องกันตัวเองจากแสงแดดกันหรือยัง

ทุกคนเตรียมป้องกันตัวเองจากความร้อนของแสงแดดที่แผดเผากันไว้ก่อนที่ผิวพรรณที่ชุ่มชื้นของทุกคนจะเปลี่ยนสีหรือยังจ๊ะ โดยวันนี้ IDG จะพาทุกคนไปหาของสำหรับป้องกันตัวเองจากแสงแดดกันจ้า…

อ่านต่อ »

BAYH-DOLE ACT กับสิทธิของนักวิจัย

การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของจาก “ผู้รับทุน” มายัง “นักวิจัย” นั้น มีความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐ หรือมหาวิทยาลัย จะต้องปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ พรบ. ฉบับนี้ ด้วยในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมักระบุให้ สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพนักงานหรือลูกจ้าง เป็นของหน่วยงานของรัฐ เท่านั้น ..

อ่านต่อ »
idg 201802 127 1 1

การพิจารณาการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการขอความคุ้มครองในส่วนของ รูปร่าง/รูปทรงลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ลวดลาย สี ของแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏแก่สายตาเป็นสาระสำคัญ ซึ่งต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีใช้แพร่หลาย ..

อ่านต่อ »