kia redesign logo
design-copyright

“ลิขสิทธิ์” สำคัญแค่ไหน ต้องใส่ใจก่อนออกแบบ

Copyright หรือลิขสิทธิ์ ใช้คุ้มครองการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานเหล่านี้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง

เพราะทุกสิ่งไม่ใช่ "ลิขสิทธิ์" ไปซะทุกอย่าง!!

เพราะ "ทรัพย์สินทางปัญญา" แต่ละประเภทมีความแตกต่างและความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกัน วันนี้ IDG จึงขอแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหลักๆ ที่ใกล้ตัวเราได้แก่ ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, และสิทธิบัตร เรามาดูกันครับว่าทั้ง 3 ประเภทนั้น จะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด...

ผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่าง ขอคุ้มครองหรือมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการหลายท่านหรือท่านที่กำลังจะทำธุรกิจของตัวเอง โดยการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หรือแม้กระทั่งนักวิจัย นักประดิษฐ์ ที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งหลายท่านต้องการรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แต่ไม่รู้จะคุ้มครองอะไรดี ทั้งเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร โลโก้ แบรนด์ ลิขสิทธิ์ ..

ข้อแตกต่างระหว่าง “เครื่องหมายการค้า” และ “ลิขสิทธิ์”

เวลาพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา คนส่วนใหญ่ใช้คำว่า “เครื่องหมายการค้า” และ “ลิขสิทธิ์” สลับกันไปมาจนบางทีอาจจะเกิดความสับสนในการสื่อสารได้ แต่จริงๆแล้วทั้ง “เครื่องหมายการค้า” และ “ลิขสิทธิ์” ต่างก็คุ้มครองคนละส่วนหรือองค์ประกอบของ ของ “งานสร้างสรรค์” เครื่องหมายการค้ามีไว้เพื่อ ...

“ลิขสิทธิ์” สามารถช่วยปกป้อง “โมเดลธุรกิจ” ของคุณได้หรือไม่?

หลักการทั่วไปที่เราได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ คือ ลิขสิทธิ์คุ้มครองการแสดงออกของความคิด หรือ “คำที่ใช้จริง” แต่ไม่ได้คุ้มครองไอเดียที่แฝงอยู่ในคำที่คุณเลือกใช้ ดังนั้น ถ้าเกิดมีใครนำไอเดียของคุณไปเผยแพร่ในคำพูดของเขาเอง ...

ชาวไทยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญามากแค่ไหน !?

จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการแข่งขันทางการค้ากันโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมาก น่าจะถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการไทยควรจะใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น ลองมองในธุรกิจหรืองานของตัวเองดูนะครับ อาจมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของคุณและยังไม่ได้จดทะเบียน...

การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมอร์ซิส บี.วี. ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการด้านการ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา มีสำนักงานในประเทศต่างๆหลายแห่ง เช่น เนเธอร์แลนด์ และ สวิสเซอร์แลนด์ครับ ต่อมาได้มายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูป รูปตัวกระต่าย ข้อสังเกต: เมอร์ซิส บี.วี. ยื่นขอจดทะเบียนเพียงเครื่องหมายภาพ แต่ไม่มีเครื่องหมายคำ หรือ word mark ระบุไว้ด้วย มีเพียง...

ความรู้เกี่ยวกับค่าสิทธิ หรือ Royalty Fee ตอนที่ 1

ตามพจนานุกรม Royalty หรือที่เราเรียกว่า ค่าสิทธิ นั้น แปลว่า “สัมปทาน” ซึ่งเป็นคำเดียวกับ “Concession” โดยหลักการแล้วค่าสิทธิจะเกี่ยวข้องกับการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิผูกขาดในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรใดๆ มีลักษณะ ของผู้มีสิทธิผูกขาด 2 ลักษณะดังนี้ รัฐเป็นเจ้าของสัมปทานสิทธิ : ค่าตอบแทนจากการที่เอกชนมอบให้รัฐ...

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ต่างกันอย่างไร ต้องจดอันไหนจึงจะถูก

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ แต่ยังแยกความแตกต่างไม่ออก ไม่รู้ว่าถ้าเรามีงานออกแบบของเราหรืองานประดิษฐ์ของเราแล้วเราจะจดคุ้มครองเป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดี วันนี้ผมมีหลักการพิจารณาง่ายๆ เพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าจะจดงานของท่านเป็นสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ครับ...